AKCIONARSKO DRUŠTVO GRADJEVINSKOG MATERIJALA „ĆELE KULA“,Niš

Objavljuje prodaju rashodovanih osnovnih sredstava
  

1.     Kamion TAM 190-15 BK, 1988 godište, neregistrovan, neispitan

2.     Traktor IMT 579, neregistrovan, nekompletan, neispitan

3.     Traktorska prikolica IMT 533, neregistrovana, nekompletna

4.     Stubna bušilica, 1980 godište, ispravna

5.     Silos za pužni transporter, zapremine 35 m3

6.     Dvoosovinska filter mešalica, proizvođač Dalit Daruvar, kompletna

7.     Oprema za drobljenje i mlevenje: mlin čekićar, transportne trake, vibrator sa sitom, dozator V=8 m3 sa vibratorom, oprašivač, (nekompletni), 1985 god, proizvođač Mehanika Aleksinac

 

 

U ponudi je potrebno navesti način i rokove plaćanja, način i rokove demontaže, visinu avansa, tačnu specifikaciju tehnoloških linija i osnovnih sredstava za koje se podnosi ponuda.  Ovlašćena lica prodavca  obaviće razgovor sa ponuđačima , a kriterijum za ocenjivanje ponuda biće „najviša ponuđena cena“. 
Rashodovana osnovna sredstva mogu se razgledati svakog radnog dana od 9 do 14h u dogovoru sa prodavcem. 

Rashodovana osnovna sredstva se kupuju u viđenom stanju i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na: ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

Utovar i transport padaju na teret kupca. 

 

Ponude se podnose pismenim putem na adresu: Dušana Popovića 22, 18000 Niš, ličnom dostavom na Gabrovački put bb,18000 Niš ili na Mail: office@celekula.com

Sva dodatna obaveštenja o oglasu mogu se dobiti na telefon: 065/6227904.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
  
nazad na prethodnu stranicu...